For dei føresette

Nyttig lenker og anna!

Årshjulet; faste aktivitetar og ekskursjonar

Helskapleg Plan, vedteken av SU

Skulens verksemdsplan

Forskrift om ordensreglar

Skulerute 19/20
Skulerute 20/21

Beredskapsplan; for skulane i Masfjorden (2018)

Opplæringslova
Forskrift til opplæringslova

"Tips og råd om skjermbruk", Informasjonshefte frå Barnevakten


Helsedirektoratet har latt Hermine (13 år) stille seg noen spørsmål om koronaviruset;