For dei føresette

Nyttig lenker og anna!

Årshjulet; faste aktivitetar og ekskursjonar

Det psykososiale årshjulet; overordna system for opplysning og førebygging

Heilskapleg Plan, vedteken av SU

Skulens verksemdsplan

Forskrift om ordensreglar

Skulerute 20/21

Beredskapsplan; for skulane i Masfjorden (2018)

Opplæringslova

Forskrift til opplæringslova

"Tips og råd om skjermbruk", Informasjonshefte frå Barnevakten

PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord, fellestjeneste som også omfatter Masfjorden kommune


Informasjon frå skulen/UDIR i høve korona og skulekvardagen

Smittevernreglar for Sandnes skule – GULT NIVÅ, gjeld frå 20.januar, 2021.


Helsedirektoratet har latt Hermine (13 år) stille seg noen spørsmål om koronaviruset;