Rådsorganar

Elevråd:

Leiar:
Mariann Kvingedal
Nestleiar/skrivar:
Thea-Malene Nordland Kvinge Tvedt
Medlemmar:
Kasper Engelsen Larsen
  Alaa Almasri
  Jone Langhelle
   

 

Samarbeidsutvalget:

Elevrepresentantar:
Mariann Kvingedal
Thea-Malene Nordland Kvinge Tvedt
Føresette sine representantar:
Åshild Skuggedal
Merethe Engelsen
Politisk representant:
Kariann Ekren
Lærarane sine representantar:
Mette Faannessen
Jon Bakken
Øvrige ansattes representant:
Merete Myhr Hope
Rektor:
Dorte Rømsing

 

FAU:

1.klasse:
Linda Hansson
2.klasse:
Åshild Skuggedal
3./4.klasse:
Jon Kjetil Strand
5.klasse:
Gry Helén Hope Kvingedal
6./7.klasse:
Margrethe Nordland
8.klasse:
Merethe Engelsen
10.klasse:
Sissel Kvingedal
 
Leiar:
Åshild Skuggedal
Nestleiar:
Merethe Engelsen
Kasserar:
Margrethe Nordland
Skrivar:
Gry Helén Hope Kvingedal