Rådsorganar

Elevråd:

Leiar:
Vara:
Åshild
Thea-Malene
Nestleiar/skrivar:
Vara:
Soliana
Celine
Medlemmar:
Aya
Amalie
Anders
Vara:
Lars Manfred
Jone
Niklas
   
   

 

Samarbeidsutvalget:

Elevrepresentantar:
Åshild
Soliana
Føresette sine representantar:
Merethe Engelsen
Britt Nordland
Politisk representant:
Kariann Ekren
Lærarane sine representantar:
Mette Faannessen
Jon Bakken
Øvrige ansattes representant:
Merete Myhr Hope
Rektor:
Dorte Rømsing

 

FAU:

1.klasse:
Merethe Engelsen Vara: Silje Totland
2.klasse:
Linda Hansson Vara: Joanna Skryzcezek
3.klasse:
Kariann Ekren Vara: Anne Lise Tepstad Kvingedal
4.klasse:
Linda Hansson Vara: Astrid Skuggedal
5.klasse:
Gry Helén Hope Kvingedal Vara: Anders Vikøren
6./7.klasse:
Margrethe Nordland Vara: Silje Totland
8./9.klasse:
Britt Nordland Vara: Merethe Engelsen
10.klasse:
Kristine Kårdal Vara: Linn A. Lahti
   
Leiar:
Merethe Engelsen  
Nestleiar:
Britt Nordland  
Kasserar:
Margrethe Nordland  
Skrivar:
Kariann Ekren