Skulefritidsordninga

Ein kjekk stad å væra!

Generell praktisk informasjon
om SFO, betalingsatsar, opningstider med vidare.

Sandnes skule SFO årsplan

 

Info:

Sommaren 2024 er SFO stengt i veke ??.