16.03.2021
Lærarane må og lære
No for tida heldt alle på å lære seg enkel programmering av robotar

Me bruker mellom anna lego-robotar til å øve på blokkprogrammering, og målet er sjølvsagt å få robotane til å gjere akkurat det me ber dei om. Når me jobbar med programmering, er det ein del av å jobbe med den nye læreplanen. Skal elevane bli gode på den, må me og forstå planen så godt som mogleg.
Denne typen digital kompetanse er nyttig kompetanse til problemløysing, kreativ tenking og tverrfagleg samarbeid.

15.06.2021
Tysk cafe
Improvisasjonskunst på høgt nivå!
Les mer...

 

19.05.2021
Kan Pepsi og Mentos brukast i skulefag?
Det er alltid gøy med forsøk i naturfag
Les mer...